İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Son yıllarda popüler mesleklerden biri haline gelen iş güvenliği uzmanlığı hakkında tüm bilgiler bu yazımızda. uzmanı, iş güvenliği uzmanı nasıl olunur, iş güvenliği uzmanlığı belgesi gibi birçok sorunuza cevap verecek bu yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

Kimdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md 3 f bendinde
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddenin s bendinde ise “Teknik Eleman” tanımına açıklık getirilmiş ve
s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

 

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliğinin bir uzmanlık olduğu açıktır. İş dünyasının karmaşık ve zorlu dünyasını yakından tanımadan ve yaşamadan uzman olunmayacağı açıktır.

Hukuki sorumlulukları da yüksek olan iş güvenliği uzmanlarının bu zorlu dünyada, çalışanları, işyerini, işvereni ve kendisini korumak durumunda olduğu unutulmamalıdır.

Bu zorlu yola çıkmak isteyenlerin öncelikle yukarıda bahsedilen okullardan mezun olmaları ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerin açtığı eğitimlere katılmaları ve yapılacak sınav sonunda başarılı olmaları gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

iş güvenliği uzmanlığı belgesinin başlangıç sınıfı C olup, belirli süre hizmet verilmesinden sonra B ve A sınıf belgeye yükselme imkanı mevcuttur.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu GEÇİCİ 4. Md.de görevlendirilmeye yönelik aşağıdaki açıklama getirilmiştir.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
(1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

Mevcut sertifika ve belgeler

Aynı kanunun geçici 5. maddesi çerçevesinde mevcut sertifika ve belgelerle ilgili açıklama yer almaktadır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINDA UYGULANAN EĞİTİM  VE SINAVLAR

Eğitim:

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, Ek-4’teki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.
Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.
Sınavlar:
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Bu yazı için arama terimleri:

 • iş güvenliği uzmanı nasıl olunur
 • i? g?venli?i uzman? nas?l olunur
 • b sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur
 • iş güvenliği nasıl olunur
 • isg nasıl olunur
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur
 • a sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur
 • iş güvenlik uzmanı nasıl olunur
 • üniversitede uzman nasıl olunur
 • İSG UZMANI NASIL OLUNUR
 • iş güvenliği bilirkişi nasıl olunur
 • iş sağlığı uzmanı nasıl olunur
 • iş sağlığı güvenliği uzmanı nasıl olunur
 • iş gvenliğ uzmanı nasıl olunur
 • iş güvenliği NASIL
 • iş güvenliği ve uzmanlığı nasıl olunur
 • iş güvenliği nasıl olmalı
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NEDİR
 • iş güvenliği uzmanı nasıl olunur üniversitesi
 • c sınıfı isg nasıl olunur

Benzer Yazılar:

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş