İngilizcede Şahıs Zamirleri – Personal Pronouns

Subject Pronouns – Kişi zamirleri

I Ben
You Sen
He O(erkek)
She O(dişi)
It O(cansız,hayvan vs.)
We Biz
You Siz
They Onlar

Adjective Pronouns – Sıfat Zamirleri

My Benim
Your Sizin
His Onun
Her Onun
Its Onun
Our Bizim
Your Sizlerin
Their Onların

Object Pronouns – Nesne Zamirleri

Me Beni,bana
You Seni,sana
Him Onu,ona
Her Onu,ona
It Onu,ona
Us Bizi,bize
You Sizi,size
Them Onları,onlara

Benzer Yazılar:

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş