KPDS Önemli Kelimeler

Arkadaşlar, biliyorsunuz yabancı dil sınavlarını bir merkez ve aynı hocalar hazırlıyor. Bu nedenle her sınav birbirine benziyor ve sanki bir öncekinin kopyası. Malum, ilk 25 soru herkesin korkulu rüyası, çünkü sözcük bilgisini ölçüyor. Mutlaka bu bölümden daha önce çıkmış tüm soruları (YDS, , ve KPSS) çözerek bu bölümdeki netinizi arttırabilirsiniz. Ancak öyle görünüyor ki soru hazırlayan hocalarımız bazı sözcükleri çok seviyor. Bunları bilmiyorsanız, sınavda işinize yarar diye sizlerle paylaşmak istedim.
Bunlar birbirine anlamca çok yakın veya eş anlamlı sözcükler. O nedenle diğer bölümlerde de biri soruda ise diğeri doğru şıkta oluyorlar. (Özellikle eşanlamlı cümleyi bulma sorularında)
En yaygın kullanılan ve işe yarayan sözcük grubu, kısaca “önemli” anlamına gelen sözcükler; significant, remarkable, notable, considerable, vital, crucial, dramatical, ourstanding, prominent, eminent, forerunner.İlk dördünden biri mutlaka her sınavda kelime sorusu olarak sorulur.

İkinci grup, “yaklaşık olarak “anlamına gelen sözcükler; roughly around, about, some, by, approximately, virtually, almost, (2008 Kasım kpds ilk cloze testin son iki sorusu bu sözcüklerdendi, iki tane de diğer sorularda sorulmuştu.)

Üçüncü grup; istekli ve isteksiz anlamlarına gelen sözcükler; willing, eager, keen, ile bunların zıt anlamlıları, unwilling, ve reluctant.

Dördüncü grup; if’in eş anlamlıları, suppose, supposing that, so/as long as, provided/providing that, should, on condition that, without.

Beşinci grup: Because’un eşananlamlıları, since, as, for, now that, on ground that, (because of’un eşanlamlıları due to, owing to, on account of, on grounds of )

Altıncı grup, although’nun eş anlamlıları, though, even though/if, even so, but, however, nevertheless, nonetheless, whereas, while)

Yedinci grup, hassa anlamına gelen, delicate, sensitive, fragile, susceptible, vulnerable,

Sekicinci grup; ardından anlamına gelen ; succeesive, respective, consecutive ve subsequent.

Dokuzuncu grup; sonunda anlamına gelen finally, at last, eventually, başlangıçta anlamına gelen initially, at first, originally.

Onuncu grup; appear, seem, look, (özellikle eşanlamlı cümle sorularında)

Kaynak: dilFORUM

Bu yazı için arama terimleri:

  • kpds kelimeleri
  • kpds önemli kelimeler
  • kpds ilk 25 soru

Benzer Yazılar:

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş